Participatie

12
Sep

Mede naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties is de inrichting van het gebied aangepast. Tijdens de fysieke informatiebijeenkomst in april jl. is de aangepaste inrichting gepresenteerd. Tevens is informatie gegeven over de uitvoering van de bodemsanering.

Voordat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zal opnieuw een informatiebijeenkomst worden belegd. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op maandag 19 september 2022 in de kleine zaal van ‘De Drie Maenen’, Abelenlaan 4 te Ouderkerk aan den IJssel, aanvang 20.00 uur. 

Op..

Lees meer

19
Apr

Op 7 april 2022 vond de inloopbijeenkomst over de herontwikkeling van de locatie van Steven Bos plaats. Eind december zijn omwonenden voor het eerst geïnformeerd over de plannen en de afgelopen maanden hebben de plannen, o.a. met input van buurtbewoners, steeds meer vorm gekregen. De hoogste tijd om tijdens de inloopbijeenkomst meer te vertellen over de voorgenomen ontwikkeling.

Hieronder staat een schriftelijk verslag van de bijeenkomst.

..

Lees meer

25
Mar

Eind december hebben wij u voor de eerst geïnformeerd over onze plannen voor woningenbouw op de locatie van Steven Bos aan de IJssellaan 30 in Ouderkerk aan den IJssel. Het plan is om op deze locatie een woonwijk te realiseren met circa 31 woningen, genaamd IJsselgaarde. De afgelopen maanden hebben de plannen, o.a. met input van buurtbewoners, steeds meer vorm gekregen. De hoogste tijd om u tijdens een inloopbijeenkomst meer te vertellen over het plan. 

Informatiebijeenkomst op..

Lees meer

31
Jan

Op dinsdag 21 december was de online informatiebijeenkomst. Tijdens deze sessie werd informatie gedeeld over de ontwikkeling van deze locatie. Ook hadden de kijkers de mogelijkheid om direct te reageren en vragen te stellen.

We hadden wat meer tijd nodig dan gedacht om alle vragen van tijdens de avond goed te kunnen beantwoorden, maar hieronder staat er een schriftelijk verslag van de bijeenkomst met daarin de uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.

Als er nog aanvullende vragen..

Lees meer

8
Dec

VOF Inclusief Wonen, een samenwerking is van Thunnissen en Schouls Projecten Risicomanagement BV, organiseert samen met De Wijde Blik een informatiebijeenkomst voor omwonenden om hun het nieuwbouwplan toe te lichten. Het gaat dan zowel over de opzet van het plan/woningen, als over de planning van de ontwikkeling en bouw. We doen dit tijdens een online bijeenkomst op dinsdag 21 december van 19:30 tot 20:30 uur. Tijdens deze online sessie heeft u tevens de mogelijkheid om..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring