12
Sep

Informatiebijeenkomst op maandag 19 september

Mede naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties is de inrichting van het gebied aangepast. Tijdens de fysieke informatiebijeenkomst in april jl. is de aangepaste inrichting gepresenteerd. Tevens is informatie gegeven over de uitvoering van de bodemsanering.

Voordat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zal opnieuw een informatiebijeenkomst worden belegd. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op maandag 19 september 2022 in de kleine zaal van ‘De Drie Maenen’, Abelenlaan 4 te Ouderkerk aan den IJssel, aanvang 20.00 uur. 

Op deze informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het ontwerp-bestemmingsplan en is er ruimte voor informeel overleg. De wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouw M.G. Boere-Schoonderwoerd, zal deze informatiebijeenkomst leiden.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring